Algemene voorwaarden pastadozen

Levering

De bestelling dient ten laatste om 24.00 u op dinsdagavond besteld te worden om in diezelfde week geleverd te worden. De boxen worden geleverd op het adres welke doorgegeven werd door de klant. Hij heeft daarbij de keuze tussen twee leveringstermijnen op vrijdag. De klant krijgt hiervan bevestiging via het doorgegeven e-mailadres op het bestelformulier.

De klant staat zelf in voor de juistheid van de aan ons verstrekte gegevens.

Wij trachten zo correct mogelijk de levertermijn te respecteren, echter vertraging door allerhande omstandigheden kunnen altijd optreden. Pastamakers kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor deze vertragingen.

Op het bestelformulier heeft de klant de mogelijkheid extra informatie toe te voegen. Op de dag zelf krijgt de klant nog bericht van het uur van levering. Indien de klant bij de levering niet thuis is, wordt hij opgebeld door onze koerier. Indien er geen onmiddellijke reactie komt van de klant, behouden wij ons het voorrecht om de pastadoos te leveren bij de buren. Indien de klant zelf op het bestelformulier een plaats van neerzetting invoert, zal de pastadoos op die plaats neergezet worden door onze koerier. Indien geen van de onmiddellijke buren thuis is zal de pastadoos worden achtergelaten bij het opgegeven adres. Wij zijn in dat geval niet verantwoordelijk voor gebreken aan de kwaliteit. Alleen bij overdracht van de pastadoos tussen koerier en persoon die het pakket in ontvangst neemt, is het mogelijk om gebreken betreffende de kwaliteit van de pastadoos te verhalen op de pastamakers.

Prijzen

Alle prijzen vermeld op de pagina zijn inclusief BTW.

Voor betaling kan gebruik gemaakt worden van de betaalmogelijkheden die aangegeven worden op de afrekenpagina.

Annulatie

Annulatie van de bestelling dient te gebeuren bij aangetekend schrijven en is pas geldig indien deze schriftelijk aanvaard werd door pastamakers. Daarbij geldt standaard een schadevergoeding van 25% van het totaalbedrag (incl. BTW) van de bestelling.

Privacybeleid

Bij het afronden van de bestelling verwerken wij de gegevens van de klant. De gegevens van de klant worden uitsluitend gebruikt bij het verwerken van de geplaatste bestelling en met het oog op klantenbeheer en boekhouding.  U heeft het recht uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren en te verwijderen. Stuur daarvoor een mail naar chef@pastamakers.be

Herroeping

Gezien het bij onze pastadozen met toppings gaat om snel bederfbare producten is het herroepingsrecht hier niet van toepassing (cfr. art. VI 53 wetboek economisch recht).

Bedrijfsgegevens Pastamakers

Maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 491, 9090 MELLE
Ondernemingsnummer: 0767.910.792